Wat is intelligentie?

Een definitie van intelligentie is niet snel gegeven, daarvoor lopen de definities van wetenschappers en psychologen teveel uiteen. Intelligentie valt echter het best samen te vatten als probleemoplossend of verstandelijk vermogen, of schranderheid.

In Jip en Janneke taal zou je kunnen zeggen dat intelligentie gaat om hoe slim je bent.

Een iets uitgebreidere omschrijving is om intelligentie uit te leggen als het vermogen om te gaan met complexiteit. Dat houdt in het omgaan met veel verschillende zaken van uiteenlopende aard onder veranderende omstandigheden en tijdsdruk.
Verder staat vast dat er verschillende vormen of categorieën binnen intelligentie bestaan. Zo kun je onder andere spreken over numerieke intelligentie, verbale intelligentie, visueelruimtelijke intelligentie en praktische intelligentie.