Test vormen

Zoals aangegeven, kenmerkend voor intelligentietesten zijn de volgende zaken:
  • Tijdgebonden
  • Standaardisatie
  • Meerkeuzevragen
  • Er is maar één antwoord goed
 
Tevens kunnen we verschillende testen onderscheiden, hierbij de meest voorkomende:

- Enkele analogieën;
- Dubbele analogieën;
- Cijferreeksen;
- Syllogismen;
- Abstracte figuren;
- ‘Zoek de beweging’ series;
- ‘Zoek de overeenkomst’ series.