IQ meten

Het meten van iemands IQ is geen makkelijke aangelegenheid. Vaak wordt hiervoor een psychodiagnostische test ingezet welke enkele facetten kan meten. Strenge eisen gelden met betrekking tot het onderzoek, dat valide en betrouwbaar moet zijn.

Jouw IQ meten is niet het doel van deze website. Ons doel is jou in staat te stellen de verschillende testvormen te oefenen om zo jouw testscores te verbeteren.

Ter referentie vind je hieronder een tabel met IQ waarden en de betekenis daarvan. Nogmaals, de waarde zit meer in het verbeteren door te oefenen dan door scores te vergelijken.

IQ Beschouwd als
> 130 Hoogbegaafd
120 - 130 Begaafd
110 - 120 Bovengemiddeld
90 - 110 Gemiddeld
80 - 90 Benedengemiddeld
70 - 80 Zwakbegaafd