Assessments en testen

Er valt veel te zeggen over intelligentie en intelligentietesten. Sterker nog, er zijn zelfs bibliotheken over vol geschreven. Waar wetenschappers en psychologen eensgezind over zijn, is over de mate waarin intelligentie een grote voorspeller is ten aanzien van toekomstig functioneren.

Vanzelfsprekend zijn het bedrijfsleven en andere werkgevers geïnteresseerd in deze voorspeller. Het geeft hen meer inzicht in de kandidaat, hoe deze mogelijk functioneert op de betreffende functie en zich verder kan ontwikkelen.

Om intelligentie te meten zijn daarom verschillende testen en assessments ontwerpen. Als je gaat solliciteren is de kans dan ook groot dat je hiermee te maken krijgt. Via deze site kun je informatie vinden ter voorbereiding hierop en de verschillende testen oefenen om zo je scores te verbeteren.


Kenmerkend voor intelligentietesten zijn de volgende zaken:

-       Tijdgebonden;
-       Standaardisatie;
-       Meerkeuzevragen;
-       Er is maar één antwoord goed.